آمار جمعیت

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع آمار جمعیت

دانلود کتاب جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی

دانلود کتاب جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی
توزیع جمعیت یک کشور را با استفاده از اطلاعات بدست آمده از سرشماری‌ها بررسی و مطالعه می‌کنند. در قرن اخیر، ظهور کلان شهر‌ها و مناطقی با تراکم جمعیتی بالا، مستلزم داشتن آگاهی درست از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن است. مسأله جمعیت از دیرباز مورد توجه محققان است، اما رشد بی‌رویه جمعیت در کشورهای در...
1