آموزش زبان ترکی به کودکان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش زبان ترکی به کودکان

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - ترکی استانبولی Barış (Savaş uzak dur)

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - ترکی استانبولی Barış (Savaş  uzak dur)
کتاب صلح (جنگ دور شو) - ترکی استانبولی Barış (Savaş uzak dur) نوشته‌ی الیزابیتا ، مکالمه‌ی کودکی به نام بن با پدر و مادرش درباره‌ی جنگ بالکان است. جنگ باعث ناراحتی بن شده زیرا او را از هم‌بازی‌اش امیلی جدا کرده و حالا او دلیلش را از پدر و مادرش می‌پرسد. این کتاب برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج)...

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ترکی استانبولی

دانلود کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ترکی استانبولی
کتاب صلح (جنگ دور شو) - فارسی ترکی استانبولی به قلم الیزابیتا ، گفت و گوی کودکی خردسال به نام بن با پدر و مادرش را که در زمان جنگ بالکان صورت می‌گیرد، برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به رشته تحریر درآورده است. بن از اینکه جنگ او را از هم‌بازی‌اش امیلی، جدا کرده ناراحت است و دلیلش را از پدر و مادرش...
1