آموزش ساختمان هوشمند

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع آموزش ساختمان هوشمند

دانلود کتاب ساختمان هوشمند

دانلود کتاب ساختمان هوشمند
کتاب ساختمان هوشمند نوشته محمدرضا مفیدی ، به تعاریف مبتنی بر سرویس‌ها، پردازش و تحلیل داده‌های اطلاعاتی این ساختمان‌ها می‌پردازد. در حال حاضر هوشمندسازی به معنی عامیانه‌اش، یعنی استفاده‌ی حداکثری از تکنولوژی و فناوری‌های دیجیتال در یک ساختمان، که نیازمند دانش فزآینده‌ای در این حوزه برای کاربران،...
1