آموزش کار با نرم افزار EViews 7

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آموزش کار با نرم افزار EViews 7

دانلود کتاب آموزش کار با نرم افزار EViews 7

دانلود کتاب آموزش کار با نرم افزار EViews 7
نرم‌افزار Eviews یکی از نرم‌افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش‌های اقتصاد سنجی­، بویژه روش‌های جدید آن می‌­‌باشد­. کتاب آموزش کار با نرم افزار EViews 7 اثر حسین اکبرپور ، ترجمه قسمت‌های کاربردی این نرم‌افزار می‌باشد که شامل دستور‌ها و منوهای اصلی این نرم افزار می‌باشد. اقتصاد سنجی با استفاده از...
1