آواشناسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آواشناسی

دانلود کتاب از زبان‌ شناسی به ادبیات - جلد اول: نظم

دانلود کتاب از زبان‌ شناسی به ادبیات - جلد اول: نظم
کتاب از زبان‌ شناسی به ادبیات - جلد اول: نظم نوشته‌ی کورش صفوی، نظم را به مثابه‌ی گونه‌ای در ادبیات فارسی در نظر می‌گیرد و با استفاده از ساختار زبان‌ شناختی به بررسی آن می‌پردازد. پیشرفت سریع دانش زبان‌‌شناسی به ویژه زبان‌‌شناسی ساخت‌گرا در قرن حاضر به فراهم آوردن امکاناتی جدید برای مطالعه زبان و...

دانلود کتاب درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی

دانلود کتاب درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی
کتاب درآمدی بر آواشناسی و واج شناسی زبان اسپانیایی نوشته‌ی فرهاد عبادی ، با ارائه‌ی مثال‌های کاربردی به بررسی موضوعاتی مانند زبان‌شناسی، شاخه‌های آواشناسی و واج شناسی، واکه‌ها و همخوان‌های اسپانیایی، علم زبان و ... می‌پردازد. امروزه همه می‌دانیم که زبان اسپانیایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است،...
1