استان آذربایجان غربی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع استان آذربایجان غربی

🎧 دانلود کتاب صوتی ماجراجو در آذربایجان غربی

دانلود کتاب صوتی ماجراجو در آذربایجان غربی
کتاب صوتی ماجراجو در آذربایجان غربی نوشته‌ی موسی زمان‌زاده دربان و محمد جولایی تهرانی ، شما را با ویژگی‌های آب و هوایی، مناطق تاریخی و طبیعی، صنایع دستی و سوغاتی‌های ویژه این استان آشنا می‌کند. درباره کتاب صوتی ماجراجو در آذربایجان غربی: استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از تاریخی‌ترین و جذاب‌ترین...

دانلود کتاب ماجراجو در آذربایجان غربی

دانلود کتاب ماجراجو در آذربایجان غربی
کتاب ماجراجو در آذربایجان غربی نوشتۀ موسی زمان‌زاده دربان و محمد جولایی تهرانی ، به مکان‌های دیدنی، آب و هوا، سوغات، غذاهای محلی، صنایع دستی و ویژگی‌های خاص این استان می‌پردازد. دربارۀ کتاب ماجراجو در آذربایجان غربی: استان آذربایجان غربی به دلیل حضور در یک موقعیت کوهستانی و جغرافیای سردسیر همواره...
1