انبارداری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع انبارداری

دانلود کتاب نقش سیستم‌های تولید به هنگام در بهره‌وری تولید

دانلود کتاب نقش سیستم‌های تولید به هنگام در بهره‌وری تولید
کتاب نقش سیستم‌های تولید به هنگام در بهره‌وری تولید نوشته‌ی کیانا صالحی به آموزش نحوه‌ی معرفی و بررسی اهداف سیستم مورد مطالعه و ارائه تکنیک‌هایی برای خرید و تحویل به موقع محصولات می‌پردازد. تولید به هنگام در صورتی که به شکل مناسب در یک سازمان به کار گرفته شود، ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در...

دانلود کتاب اصول نگهداری مصالح و تجهیزات عمرانی

دانلود کتاب اصول نگهداری مصالح و تجهیزات عمرانی
نگهداری مصالح و تجهیزات در پروژه‌های عمرانی دارای اهمیت زیادی می‌باشد. از آنجایی که هزینه تولید مصالح اصلی پروژه‌های عمرانی در کشور ما تاکنون بالا نبوده است، توجه خاصی در زمینه نحوه نگهداری صحیح مصالح و تجهیزات در پروژه‌ها نشده است و گاهی اوقات عدم نگهداری صحیح مصالح، دلیل اصلی کاهش بیش از حد...

دانلود کتاب برنامه‌ریزی فیزیکی ذخیره‌سازی اقلام ضروری در زمان بحران

دانلود کتاب برنامه‌ریزی فیزیکی ذخیره‌سازی اقلام ضروری در زمان بحران
کتاب برنامه‌ریزی فیزیکی ذخیره‌سازی اقلام ضروری در زمان بحران نوشتۀ شایان بابایی و فاطمه اعرابی مقدم، درباره طراحی انبار و ارزیابی عملکرد آن‌ها به همراه نمونه‌های کاربردی و ابزارهای حمایت کننده ‌است که جمع‌آوری جامعی از نتایج تحقیقات دانشگاهی در زمینۀ دسته‌بندی سیستماتیک ساختاری آن‌ها است. در این...

دانلود کتاب آشنایی با مبانی بنیادی و کاربردی حفظ و نگهداری اموال در دستگاه های اجرایی

دانلود کتاب آشنایی با مبانی بنیادی و کاربردی حفظ و نگهداری اموال در دستگاه های اجرایی
این کتاب انجام تحقیقات کاربردی در رابطه با شرح وظایف امین اموال انباردار کارپرداز و ... در دستگاه های اجرایی می باشد. مطالب این کتاب در پنج بخش سامان یافته است .در بخش نخست از نقش و اهمیت اموال در سازمان‌های دولتی سخن به میان آمده، همچنین فرم‌های مختلف اموال در کتاب درج شده است .در بخش دوم پس از...

دانلود کتاب انبارداری و مدیریت خرید

دانلود کتاب انبارداری و مدیریت خرید
کار انبارداری یک شغل مهم و پر مسؤلیتی است. اجناس وموجودی های انبار باید تحت اختیار یک انباردار مسؤل باشد. اگرچه اجناس یکی ازمهم ترین عوامل هزینه است که به طور متوسط 55 % تمام شده کالای ساخته شده راتشکیل می دهد به همین جهت است که مؤسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبارکردن مواد خواهد...
1