اهمیت توسعه پایدار

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع اهمیت توسعه پایدار

دانلود کتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار

دانلود کتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار
فرزاد فرهادیان بابادی در کتاب تحولات مدیریتی مکانیزاسیون و اثر آن بر توسعه پایدار ، به راهبردها و اهمیت توسعه پایدار و مدیریت شهری می‌پردازد. یکی از بحث‌های مهم و کاربردی در سطح جهانی مسئله توسعه پایدار است. سازمان جهانی ملل متحد و ارگان‌های مربوط به محیط زیست در دنیا از مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند...

دانلود کتاب درد مشترک: تدبیری برای زندگی مرفه همراه با محیط زیست سالم

دانلود کتاب درد مشترک: تدبیری برای زندگی مرفه همراه با محیط زیست سالم
هدف کتاب درد مشترک: تدبیری برای زندگی مرفه همراه با محیط زیست سالم اثر مونیکا گیلن رویو ، کمک به فهم نگرشی پیرامون اهمیت توسعه انسان مقیاس به عنوان چارچوبی برای تحلیل فرایندهای توسعه پایدار است. آلودگی محیط زیست، قدمت چند هزارساله دارد و برخی محققان می‌گویند با نخستین آتشی که انسان‌ها افروختند،...

دانلود کتاب توسعه بایسته (استراتژی‌های ریاست جمهوری)

دانلود کتاب توسعه بایسته (استراتژی‌های ریاست جمهوری)
عباس محمدی اصل کتاب توسعه بایسته (استراتژی‌های ریاست جمهوری) را با هدف مرور تجربیات توسعه‌ای کشورهای مختلف جهان نوشته است. هم سویه‌سازی این تجربیات می‌تواند در نبود شرایط تحقق توسعه، به دریافتی متفاوت از جریان گسترش و سازمان‌دهی آن بیانجامد. آگاهی همگانی از این نظریات و تجربیات می‌تواند مقدمه‌ای...
1