تئاتر کودک

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تئاتر کودک

🎧 دانلود کتاب صوتی مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان

دانلود کتاب صوتی مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان
کتاب صوتی مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان ، به تالیف لیلا شاعری ، به تئاتر کودک و نوجوان که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مهم آن، داشتن نقشی جدی در آموزش و تربیت مخاطب است، اشاره می‌کند. منظور از تربیت در حوزه‌ی تئاتر کودک و نوجوان ایجاد شناخت و آگاهی در مخاطب است. درک اندیشه و مفهوم از طریق هنر تئاتر...

دانلود کتاب مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان

دانلود کتاب مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان
کتاب مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان ، به تالیف لیلا شاعری ، به تئاتر کودک و نوجوان که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مهم آن، داشتن نقشی جدی در آموزش و تربیت مخاطب است، اشاره می‌کند. منظور از تربیت در حوزه‌ی تئاتر کودک و نوجوان ایجاد شناخت و آگاهی در مخاطب است. درک اندیشه و مفهوم از طریق هنر تئاتر...

دانلود کتاب عروس طوقی

دانلود کتاب عروس طوقی
کتاب عروس طوقی نوشته‌ی ایرج افشاری اصل ، مجموعه‌ای از متون نمایشی است که هر کدام با هدفی به نگارش درآمده‌اند و هر کدام مناسب رده سنی خاصی از کودکان و نوجوانان است. دنیای کودکان خیلی لطیف و شیرین و باصفاست. دنیای آن‌ها یک صف عروسک، سه تا سنجاقک و دو تا شاپرک است. سورئال‌ترین و جادویی‌ترین دنیا،...

دانلود کتاب فرهنگ عامه در نمایشنامه‌های کودکان

دانلود کتاب فرهنگ عامه در نمایشنامه‌های کودکان
کتاب فرهنگ عامه در نمایشنامه‌های کودکان نوشته‌ی ایرج افشاری اصل ، به توضیح و بیان فرهنگ عامه و فولکلور در تئاتر می‌پردازد. فولکلور می‌تواند منبع غنی و گسترده‌ای جهت تولید متون نمایشی برای کودکان باشد. فرهنگ عامه، فرهنگی پویاست، در صورت نیاز استحاله پیدا کرده و متحول می‌شود و ایستایی و دگماتیسم...
1