تاریخ اقتصاد

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تاریخ اقتصاد

دانلود کتاب کانتینر: دنیا را کوچک‌تر و اقتصاد جهانی را بزرگ‌تر کرد

دانلود کتاب کانتینر: دنیا را کوچک‌تر و اقتصاد جهانی را بزرگ‌تر کرد
کتاب کانتینر: دنیا را کوچک‌تر و اقتصاد جهانی را بزرگ‌تر کرد نوشته‌ی مارک لوینسون ، در صدد آن است که داستان کانتینر را به‌گونه‌ای بیان کند که این خلأ تاریخی پر شود. این کتاب در صدد بیان اخبار کانتینری نیست، بلکه به ‌دنبال معرفی آن به عنوان پیشرفتی که اثر عمیقی روی کارگران و مصرف کنندگان در سراسر...
1