تاریخ امامت امامان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تاریخ امامت امامان

دانلود کتاب امامت و جهان امروز

دانلود کتاب امامت و جهان امروز
کتاب امامت و جهان امروز نوشته‌ی محمدحسن زورق ، به راهبرد دوم (استراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن) پرداخته و رابطۀ این راهبرد را با مأموریت جهانی و تاریخی پیامبر و نقش امام علی، فاطمه، امام حسن، امام حسین و سایر امامان اسلام در پیشبرد این استراتژی در تاریخ و نیز جایگاه بلند و رفیع امامت را مورد...
1