تجارت خارجی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تجارت خارجی

دانلود کتاب پنجره واحد تجاری

دانلود کتاب پنجره واحد تجاری
کتاب پنجره واحد تجاری نوشته‌ی محمدرحیم اسفیدانی، به بررسی مفهوم و مزایای این سیستم و پیاده‌سازی آن در کشورهای دیگر می‌پردازد. کارایی تجارت خارجی نقش بسیار مهم و کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌نماید زیرا امروزه به تجارت خارجی به عنوان موتور توسعه نگریسته می‌شود. فرایندهای مربوط به تجارت...

دانلود کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان

دانلود کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان
امیر حیات مقدم در کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان ، آمار و اطلاعات پایه‌ای و مستند درباره خوزستان را جمع‌آوری کرده تا با بهره‌گیری از آن‌ها تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردها در زمینه‌های مختلف به صورت بهتری انجام پذیرد. خوزستان در دوره پیشرفت و عدالت، راهبرد منسجمی ندارد؛ راهبردی که این استان را...

دانلود کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک

دانلود کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک
کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک ، ابتدا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه صادرات ایران به کشورهای دیگر را ارائه می‌دهد و سپس اثرات این موافقت نامه روی تراز تجاری ایران را بررسی می‌کند. موافقت‌نامه بانکوک از لحاظ ظرفیت، وسعت و سهم در اقتصاد جهانی، از بزرگترین موافقت‌نامه‌های...
1