تعریف اجتهاد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع تعریف اجتهاد

دانلود کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت

دانلود کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت
کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت ، اثر هفت نویسنده مرکّب از علمای مذهبی و نویسندگان غیر مذهبی، شاید از هنگام انتشار کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در اساس و اصول مشروطیت تألیف علاّمه نائینی درباره حکومت مشروطه تاکنون، مؤثرترین و پرمایه‌ترین نوشته مذهبی باشد که به فارسی نوشته شده است. انجمن کتاب...

دانلود کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان

دانلود کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان
کتاب تاثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان نوشته‌ی سید محمد سیدیان آرانی ، موضوعاتی مانند؛ معناشناسی زمان و مکان در اجتهاد، نقش زمان در کیفیت طواف، پیاده‌‌روی برای رمی جمره، حکم بازی با آلاتی مانند شطرنج، بولینگ، بیلیارد، پاسور و نرد و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. موضوع کتاب تاثیر زمان و مکان در...

دانلود کتاب ادبیات دین

دانلود کتاب ادبیات دین
کتاب ادبیات دین به قلم محمدتقی اکبرنژاد ، به مطالعه و بررسی بر روی سبک شارع و چیستی آن پرداخته و بدین ترتیب به فهم عمیق‌تر شما از دین و نحوه ابلاغ آن کمک خواهد کرد. این کتاب در چهار بخش تهیه شده است. بخش اول کلیات و مبانی است. محمدتقی اکبرنژاد در این بخش در صدد تعریف ادبیات دین و تبیین کارکردهای...

دانلود کتاب کلام فقاهی

دانلود کتاب کلام فقاهی
کتاب کلام فقاهی به قلم محمدتقی اکبرنژاد ، در پی شناخت آن دسته از اوصاف انسان است که به طور مشخص در دین‌شناسی تأثیر می‌گذارد؛ اوصافی مانند مصلحت‌گرایی، عقل‌مندی، اختیار، انتخاب، بساطت و پیچیدگی او. همچنین دربارۀ آثار غفلت از این صفات و مختصات نیز در کتاب سخن می‌رود. به طور حتم مهم‌ترین ضلع...
1