تعریف ساده زیستی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تعریف ساده زیستی

دانلود کتاب زهد در دیدگاه امام علی (ع)

دانلود کتاب زهد در دیدگاه امام علی (ع)
شهناز عزیزی در کتاب زهد در دیدگاه امام علی (ع) ، شیوه‌ها و روش‌های ارزشمند حضرت علی (ع) در تبیین زهد و تربیت زاهدانه و راهکارهای نظری و عملی اتصاف مردم به این صفت را در قالبی جدید و کاربردی با رویکرد روش شناختی عرضه کرده است. آفت دنیاپرستی و دنیاخواهی، هریک از فقیر و غنی را به گونه‌ای گرفتار کرده...

دانلود کتاب راهنمای کوتاه ساده زیستی

دانلود کتاب راهنمای کوتاه ساده زیستی
قصد آیدین حبیبی از نوشتن کتاب راهنمای کوتاه ساده زیستی ، معرفی ساده زیستی و اهمیت آن است. تعریف این نوع از زندگی در فرهنگ ما نامشخص است و حتی تصویر منفی از آن در ذهن شکل‌ گرفته که با ماهیت آن بسیار متفاوت است. در کتاب راهنمای کوتاه ساده‌زیستی سعی شده با مثال و تمرین‌هایی از تجربۀ عملی نویسنده،...
1