تفسیر سوره انعام

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تفسیر سوره انعام

دانلود کتاب سوره انعام - آشنایی با قرآن کریم

دانلود کتاب سوره انعام - آشنایی با قرآن کریم
کتاب آشنایی با قرآن کریم: سوره انعام نوشته‌ی فرزانه زنبقی به تفسیر سوره‌ی انعام مطابق با فهم و فراخور حال نوجوانان پرداخته است. سوره انعام در مکه نازل شده است و ۱۶۵ آیه دارد. آیات این سوره، بیشتر در مورد یگانه پرستى و مبارزه با شرک و بت پرستى است.

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 3

دانلود کتاب تفسیر باران - جلد 3
کتاب تفسیر قرآن (نگاهی دیگر به قرآن مجید) جلد 3 سوره های مائده، انعام و اعراف این کتاب به صورتى است که گویا انسان امروزى با خدا گفتگو مى کند. این سبک نوشتار را نویسنده بعد از نظرسنجى فراوان از جوانان، برگزیده است و گروه هدف هم در این کتاب، همان جوانان مى باشند، جوانانى که از ادبیاتِ سنگین متن هاى...
1