توزیع اقتصادی نیروگاه حرارتی و بادی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع توزیع اقتصادی نیروگاه حرارتی و بادی

دانلود کتاب الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی: توزیع اقتصادی بار نیروگاه حرارتی و نیروگاه بادی

دانلود کتاب الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی: توزیع اقتصادی بار نیروگاه حرارتی و نیروگاه بادی
کتاب الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی ، توزیع اقتصادی بار نیروگاه حرارتی و نیروگاه بادی، نوشته‌ی داود مقدم شیبای ، به یکی از مسئله‌های مهم و کاربردی در علم مهندسی بهینه‌سازی پرداخته است. هر جا بحث و مسئله پول به میان آید، قطعا یکی از کارهایی که باید انجام شود، بهینه‌سازی است. بهینه‌سازی یکی از...
1