جامعه شناسی اقتصادی چیست

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع جامعه شناسی اقتصادی چیست

دانلود کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی: ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی

دانلود کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی: ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی
کتاب جامعه‌شناسی اقتصادی: ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی نوشته‌ی ریچارد سوئدبرگ و مارک گرانووتر یکی از کتاب‌های مهم در زمینۀ جامعه‌شناسی اقتصادی جدید محسوب می‌شود که برای مطالعه پدیده‌های اقتصادی خرد و کلان از منظر جامعه‌شناسی بسیار راهگشاست. مارک گرانووتر (Mark Granovetter) و ریچارد سوئدبرگ (Richard...

دانلود کتاب جامعه‌شناسی توسعه

دانلود کتاب جامعه‌شناسی توسعه
کتاب جامعه‌‌شناسی توسعه نوشتۀ سید فاخر علوی ، توسعه را در قالب جامعه‌شناختی آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارمی‌دهد. تغییر ساختار جوامع از شکل سنتی به اشکال جدید موجب تغییر روش زندگی در این جوامع شده است. پدیده صنعتی ‌شدن در قالب‌های مختلفی از جمله تولید، مصرف، صادرات و واردات، نهادهای اجتماعی،...

دانلود کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی

دانلود کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی
ریچارد سوئدبرگ در کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی ، به تحلیل چگونگی تکوین این نوع جامعه‌شناسی و تلاش وبر برای تبدیل آن به یک نوع تحلیل عملی و کارآمد پرداخته است. در طول قرن بیستم اقتصاددانان جریان متداول، در توضیح رفتار اجتماعی، منحصراً بر نقش منافع تمرکز داشته‌اند، در حالی که گرایش...
1