حقوق اسرای جنگی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع حقوق اسرای جنگی

دانلود کتاب سیر تکاملی حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین‌الملل

دانلود کتاب سیر تکاملی حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین‌الملل
سیمین علیزاده در کتاب سیر تکاملی حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین‌الملل ، حقوق اسرای جنگی را هم در حقوق اسلامی و هم در قوانین بین‌الملل مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد. انسان ذاتاً موجودی جمعی و عنصر وجودی‌اش از علاقه و غریزه ساخته شده است و این علایق و غرایز مبنی بر بزرگی و برتری جویی عاملی...
1