خیانت همسر

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع خیانت همسر

دانلود کتاب شفای بی وفایی (راهنمای عملی برای همسران عهدشکن)

دانلود کتاب شفای بی وفایی (راهنمای عملی برای همسران عهدشکن)
شاید بهترین معرفی برای این کتاب اظهارات فردی باشد که با خواندن و عمل کردن به دستورالعمل های آن توانسته زندگی مشترک خود را بعد از بی وفایی نجات دهد و پیوند خود را با همسرش مستحکم تر کند: مدت کوتاهی از آگاهی همسر و خانواده ام از خیانت من نمی‌گذشت که این کتاب مانند ستاره‌ای در بدترین و مغشوش‌ترین...
1