دارالشفا قرآنی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دارالشفا قرآنی

دانلود کتاب دارالشفاء قرآن: مشتمل بر کلیه سوره های قرآنی

دانلود کتاب دارالشفاء قرآن: مشتمل بر کلیه سوره های قرآنی
قرآن بزرگترین معجزه رسول گرامی اسلام (ع) هست که برای راهنمای بشریت نازل شده است. سینه هائی که در آن ها مرض حقد و کینه و حسد و نفاق و ... باشد را درمان می کند و علاوه بر آن سوره ها و کثیری از آیات قرآن کریم طبق روایات فراوان که از جانب ائمه اطهار (ع) وارد شده است برای درمان جسم و امراض گوناگون و...
1