داستان نویسی در مصر

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع داستان نویسی در مصر

دانلود کتاب داستان و داستان‌نویسی در مصر با نگاهی گذرا به آثار نجیب محفوظ

دانلود کتاب داستان و داستان‌نویسی در مصر با نگاهی گذرا به آثار نجیب محفوظ
کتاب داستان و داستان‌نویسی در مصر با نگاهی گذرا به آثار نجیب محفوظ اثر اعظم رادمهر ، تحلیل و نقدی در حوزۀ داستان و داستان‌نویسی معاصر مصر و همچنین تعدادی از مهمترین آثار نجیب محفوظ به نام‌های عبث‌الاقدار، ثلاثیه، زقاق‌المدق، شحاذ، اللص و الکلاب است. در بررسی داستان‌نویسی در آثار نجیب محفوظ (Naguib...
1