داستان چشمه‌ی ماه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع داستان چشمه‌ی ماه

🎧 دانلود کتاب صوتی چشمه‌ی ماه

دانلود کتاب صوتی چشمه‌ی ماه
کتاب صوتی چشمه‌ی ماه نوشته مهری ماهوتی داستان تعدادی فیل است که بدلیل نیامدن باران می‌خواهند محل زندگی خود را ترک کنند و به سمت چشمه ماه سفر کنند. اما خرگوش‌ها از این اتفاق خشنود نیستند و نمی‌خواهند جایی را که در آن بزرگ شده اند، به همین راحتی تقدیم عده‌ای دیگر از حیوانات بکنند. تا اینکه خرگوش‌ها...
1