داستان کوتاه پاچه خیزک

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع داستان کوتاه پاچه خیزک

🎧 دانلود کتاب صوتی پاچه خیزک

دانلود کتاب صوتی پاچه خیزک
کتاب صوتی پاچه خیزک نوشته صادق چوبک، داستان موشی است که در دکان مش‌حیدر پنهان شده و مش‌حیدر پس از مدت‌ها تلاش موش را به‌دام انداخته است. او با به‌دام انداختن موش و راه انداختن سر و صدا که ناشی از خوشحالی است نگاه‌ها و مردم را به‌دور خود جمع می‌کند تا با کشتن موش تفریحی برای خود بسازند. در قسمتی از...
1