دانلود داستان های مدیریتی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دانلود داستان های مدیریتی

دانلود کتاب کافه وصال (مدیریت نامتعارف بر پدیده‌های متعارف)

دانلود کتاب کافه وصال (مدیریت نامتعارف بر پدیده‌های متعارف)
کافه وصال (مدیریت نامتعارف بر پدیده‌های متعارف): افراد کمی بیشترین ارزش را ایجاد می‌کنند! در شرکت های بحران زده، افرادی که بتوانند کاری ثمربخش انجام دهند، انگشت شمارند. این کتاب دارای نثری داستان گونه ی باشد و نتیجه مدیریت نامتعارف در شرکتی ورشکسته است که از بحران خارج شد. شاید بارها از خودتان...

دانلود کتاب داستان های ماندگار مدیریتی

دانلود کتاب داستان های ماندگار مدیریتی
هیچ مدیری کامل نیست و احتمالاً اشتباهات و نقاط ضعف و قوت زیادی دارد و لازم است با فراگیری علوم و استفاده از تجارب دیگران به سمت افزایش کیفیت عملکرد قدم بردارد. در اینجا قصد ما تدریس و ارائه علوم آکادمیک و دانشگاهی نیست ولی زندگی و تجربیات ما و دیگران می تواند یک کلاس آموزشی و استاد مناسب باشد و...

دانلود کتاب عاشک کافه: خوب، دشمن عالی!

دانلود کتاب عاشک کافه: خوب، دشمن عالی!
کتاب عاشک کافه: خوب، دشمن عالی! ، دومین رمان از مجموعه سه‌گانه تجربه‌های مدیریتی علی صادقی و ادامه کتاب «کافه وصال» است؛ رمان‌هایی که ماجراهای‌شان در سه کافه در سه گوشه‌ دنیا، می‌گذرد. کتاب اول در ستایش مدیران شجاعی بود که با مدیریت غیر متعارف، بر ناکارآمدی‌ها غلبه می‌‌کنند و بنگاه‌ها را از بحران...
1