دانلود ماهنامه ترقی اقتصادی شماره 31

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود ماهنامه ترقی اقتصادی شماره 31

دانلود دوهفته‌نامه ترقی اقتصادی - شماره 31

دانلود دوهفته‌نامه ترقی اقتصادی - شماره 31
دوهفته‌نامه ترقی اقتصادی که حوزه فعالیت خود را اقتصاد پولی و مالی تعریف کرده به مدیر مسئولی حورا خاکدامن و سردبیری امیر اسماعیل کاظمی منتشر می‌شود. این نشریه به طور ویژه به موضوع مدیریت ریسک کشوری در تعاملات جهانی و استفاده از بازارسرمایه برای تأمین مالی صادرات پرداخته است. چرا کار ایران در اقتصاد...
1