دانلود کتاب آخرین فرستاده

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دانلود کتاب آخرین فرستاده

دانلود کتاب آخرین فرستاده

دانلود کتاب آخرین فرستاده
نویسنده دوست داشت کتابی را بنویسد که حال و روز کسی را که در وضعیت و کیفیت اشاره شده در ذیل را دارد در بر بگیرد بطوریکه آن فرد بتواند در جامعه اش به زندگی اش ادامه دهد. 1- در می یابد که به پله ای بالاتر از دیگران در معرفت وجودیش قدم گذاشته است. 2- در می یابد که دیگران به هیچ وجه، حالت و کیفیت جدید...
1