دانلود کتاب مغازه خودکشی ژان تولی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دانلود کتاب مغازه خودکشی ژان تولی

🎧 دانلود کتاب صوتی مغازه‌ی خودکشی

دانلود کتاب صوتی مغازه‌ی خودکشی
کتاب صوتی مغازه‌ی خودکشی اثر ژان تولی ، یکی از درخشان‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین آثار فانتزی سیاه است. این رمان عجیب در سال 2007 منتشر شد، مورد توجه همگان قرار گرفت و تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. در سراسر کتاب صوتی مغازه‌ی خودکشی (The Suicide Shop) حضور مرگ حس می‌شود، ژان تولی (Jean Teule)...
1