دانلود کتاب های صادق چوبک

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دانلود کتاب های صادق چوبک

دانلود کتاب تنگسیر

دانلود کتاب تنگسیر
کتاب تنگسیر را بسیاری شاهکار صادق چوبک می‌دانند. داستانی بر مبنای عدالت‌خواهی و سر به شورش برداشتن مردی که در تنگنای رذالت‌های معتمدین یک شهر، حاصل عمری زحمتش بر باد رفته می‌بیند و چون هیچ مرجعی را برای دادخواهی نمی‌یابد تحمل این ننگ را نمی‌کند. سلاح بر می‌گیرد و همه آنان که سال‌ها تحقیرش کرده‌اند...
1