دستور زبان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع دستور زبان

دانلود کتاب آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته‌ بنیان

دانلود کتاب آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته‌ بنیان
کتاب آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته‌ بنیان نوشته مژگان همایونفر ، برای آشنایی فارسی‌ زبانان با دستور حاضر، یکی از دستورهای زایشی غیرگشتاری، تدوین شده است و ترجمه‌ای از تعدادی آثار برجسته در این دستور و در رأس آن‌ها اثر ساگ، واسو و بندر با نام نظریه‌ی نحوی، مقدمه‌ای صوری است. دستور ساخت گروهی...

دانلود کتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی

دانلود کتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی
کتاب راهنمای دانشجوی زبان‌شناسی نوشته لوری باوئر ، منبعی منحصر به‌ فرد و در عین حال، متفاوت برای دانشجویانی است که سعی می‌کنند با زیر و بم مسائل زبان‌شناسی مدرن آشنا شوند. این کتاب راهنما به شکلی نوشته شده که بتواند در هر مرحله از دوران تحصیل دانشجویان زبان‌شناسی تأثیرگذار باشد و همچنین بتواند...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی فرهنگی

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی فرهنگی
کتاب مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی فرهنگی نوشته فرزاد شریفیان ، شامل چهارده فصل است که در آن تلاش شده تا نقش طرحواره‌ فرهنگی و مقوله‌بند‌ی در روابط میان فرهنگی نشان داده شود. در دوره‌ای که نمی‌توان اهمیت علوم میان رشته‌ای و دستاورد آن‌ها را نادیده گرفت، «زبان‌شناسی فرهنگی» علمی چند رشته‌ای محسوب می‌شود...
1