رمان شلوغی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع رمان شلوغی

دانلود کتاب ازدحام

دانلود کتاب ازدحام
کتاب ازدحام نوشته‌ی آفاق مسعود داستانی زیبا با نثر و زبانی شاعرانه‌ است و سعی در ایجاد و خلق فضای سوررئال می کند. بیش‌تر حوادث این داستان معمولا در یک خانه و طی یکی دو روز اتفاق می‌افتد و شخصیت‌ها در خانه‌ای مشترک دور از هم به سر می‌برند. عشق و محبت شخصیت‌های داستان بیش‌تر از خشم و نفرت‌شان ویران...
1