روش نشانه شناسی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع روش نشانه شناسی

دانلود کتاب انسان‌های گرافیکی

دانلود کتاب انسان‌های گرافیکی
کتاب انسان‌های گرافیکی به قلم پدرام حکیم زاده ، نمادشناسی اندام انسان را مورد مطالعه قرار داده و در انتها نود تصویر گرافیکی انسان اثر یوهانا گودمن را نشان می‌دهد. یوهانا گودمن، هنرمند ساکن نیویورک، عناصر طبیعت، هنر، معماری و مد را با هم ترکیب می‌کند تا چهره‌های شگفت‌انگیز، دراز و کشیده خود را به...

دانلود کتاب ده نماد صد نشان 3: پرندگان

دانلود کتاب ده نماد صد نشان 3: پرندگان
کتاب ده نماد صد نشان 3: پرندگان به قلم پدرام حکیم زاده و حیدر شجاعی ، جلد سوم از مجموعه ده نماد صد نشان است. این جلد به نمادشناسی و بررسی جنبه‌های سمبولیک پرندگان می‌پردازد. شناخت ابعاد مختلف سمبلیک برای طراحان گرافیک که می‌خواهند از نمادهای تصویری و به ویژه نمادهای حیوانی استفاده کنند امری ضروری...

دانلود کتاب ده نماد صد نشان 1: حیوانات اهلی

دانلود کتاب ده نماد صد نشان 1: حیوانات اهلی
کتاب ده نماد صد نشان 1: حیوانات اهلی به قلم پدرام حکیم زاده و حیدر شجاعی ، جلد اول از مجموعه ده نماد صد نشان است. این جلد به نمادشناسی و جنبه‌های سمبولیک حیوانات اهلی اختصاص داده شده است. کتاب حاضر با دادن شناخت ابعاد مختلف هر نماد و انتخاب بهترین لوگوها، از میان صدها لوگوی طراحی شده در جهان،...

دانلود کتاب ده نماد صد نشان 2: حیوانات وحشی

دانلود کتاب ده نماد صد نشان 2: حیوانات وحشی
کتاب ده نماد صد نشان 2: حیوانات وحشی به قلم پدرام حکیم زاده و حیدر شجاعی ، جلد دوم از مجموعه ده نماد صد نشان است که در آن به نمادشناسی و جنبه‌های سمبولیک حیوانات وحشی پرداخته شده. این کتاب ابعاد مختلف هر نماد و انتخاب بهترین لوگوها، از میان صدها لوگوی طراحی شده در جهان را به طراحان معرفی کرده و با...
1