سامانه های مدیریت محتوا

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع سامانه های مدیریت محتوا

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 199

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 199
در شماره 199 ماهنامه شبکه با پرونده ویژه سامانه‌های مدیریت محتوا به بررسی انواع مختلفی از سامانه‌های مدیریت محتوا و آینده آن‌ها پرداخته شده است. در پرونده ویژه آذر ماه ۹۶ ماهنامه شبکه تصمیم گرفتیم سامانه‌های مدیریت محتوا را به‌طور جدی مورد بررسی قرار دهیم. در این پرونده ویژه با انواع مختلفی از...
1