سفر به کابل

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سفر به کابل

دانلود کتاب در پایتخت فراموشی

دانلود کتاب در پایتخت فراموشی
در پایتخت فراموشی (اینجا کابل است) خاطرات سفری با بهروز افخمی به کابل این کتاب یادداشت‌های یکی از آن سفرهای من (محمدحسین جعفریان) به کابل است. این‌بار با «بهروز افخمی» و برای شرکت در اولین سالگرد شهادت «احمدشاه مسعود». چند ماه بود که «حامد کرزای» به قدرت رسیده و طالبان سرنگون شده بود. به جهت وصف...
1