سوم انسانی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سوم انسانی

دانلود کتاب درس‌نامه جامع فارسی یازدهم: بررسی ساختاری تمام درس‌ها

دانلود کتاب درس‌نامه جامع فارسی یازدهم: بررسی ساختاری تمام درس‌ها
کتاب درس‌نامه جامع فارسی یازدهم: بررسی ساختاری تمام درس‌ها ، تمام درس‌های کتاب فارسی یازدهم را تحلیل و بررسی کرده تا زمینه یادگیری آسان‌تر و بیشتری را برای شما فراهم کند. این کتاب که بر پایه آخرین ویرایش کتاب فارسی یازدهم به رشته تحریر درآمده است، کتاب کمک آموزشی سودمندی برای درک عمیق مفاهیم کتاب...

دانلود کتاب جغرافیا یازدهم

دانلود کتاب جغرافیا یازدهم
کتاب جغرافیا یازدهم به قلم امید اخوی و مهشید رضایی ، از مجموعه کتاب‌های نوک مگسک، 250 سؤال تستی و 10 مجموعه سؤال تشریحی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب ابتدا بر اساس یک برنامه ماهانه، 25 سؤال تستی قرار داده شده و تمامی سؤالات تشریحی مباحث داخل کتاب بررسی می‌شود. پس از پایان سوالات...

دانلود کتاب فلسفه و منطق

دانلود کتاب فلسفه و منطق
کتاب «فلسفه و منطق» ویژه رشته علوم انسانی به قلم مهدی کاردان(1344) شامل مجموعه سوالات امتحان نهایی آموزش و پرورش سال سوم دبیرستان از سال 1390 تا 1394 در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه همراه با پاسخنامه تشریحی می باشد. مطالعه این کتاب برای دانش آموزان مقطع سوم آموزش متوسطه به جهت آشنایی هر چه بیشتر...

دانلود کتاب تاریخ یازدهم

دانلود کتاب تاریخ یازدهم
کتاب تاریخ یازدهم به قلم امید اخوی و مهشید رضایی ، از مجموعه کتاب‌های نوک مگسک، 300 سؤال تستی و 10 مجموعه سؤال تشریحی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب ابتدا بر اساس یک برنامه ماهانه، 30 سؤال تستی قرار داده شده و تمامی سؤالات تشریحی مباحث داخل کتاب بررسی می‌شود. پس از پایان سوالات طی...

دانلود کتاب جامعه شناسی (2)

دانلود کتاب جامعه شناسی (2)
کتاب «جامعه شناسی(2)» ویژه رشته علوم انسانی به قلم مهدی کاردان شامل مجموعه سوالات امتحان نهایی آموزش پرورش سال سوم دبیرستان از سال 1392 تا 1394 در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه همراه با پاسخنامه تشریحی می باشد. مطالعه این کتاب برای دانش آموزان مقطع سوم آموزش متوسطه به جهت آشنایی هر چه بیشتر با...

دانلود کتاب جغرافیا (2)

دانلود کتاب جغرافیا (2)
کتاب «جغرافیا(2)» ویژه رشته علوم انسانی به قلم مهدی کاردان شامل مجموعه سوالات امتحان نهایی آموزش پرورش سال سوم دبیرستان از سال 1392 تا 1394 در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه همراه با پاسخنامه تشریحی می باشد. مطالعه این کتاب برای دانش آموزان مقطع سوم آموزش متوسطه به جهت آشنایی هر چه بیشتر با سوالات...

دانلود کتاب زبان و ادبیات فارسی اختصاصی

دانلود کتاب زبان و ادبیات فارسی اختصاصی
کتاب «زبان و ادبیات فارسی اختصاصی» ویژه رشته علوم انسانی به قلم پروانه مرسلی توحیدی شامل مجموعه سوالات امتحان نهایی آموزش پرورش سال سوم دبیرستان از سال 1389 تا 1394 در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه همراه با پاسخنامه تشریحی و نکات مهم ویژه هر درس می باشد. مطالعه این کتاب برای دانش آموزان مقطع سوم...

دانلود کتاب تاریخ ایران و جهان (2)

دانلود کتاب تاریخ ایران و جهان (2)
کتاب «تاریخ ایران و جهان (2)» ویژه رشته علوم انسانی به قلم مهدی کاردان شامل مجموعه سوالات امتحان نهایی آموزش پرورش سال سوم دبیرستان از سال 1390 تا 1394 در سه نوبت خرداد، شهریور و دی ماه همراه با پاسخنامه تشریحی می باشد. مطالعه این کتاب برای دانش آموزان مقطع سوم آموزش متوسطه به جهت آشنایی هر چه...
1