سکندلایف

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع سکندلایف

دانلود کتاب آموزش و پرورش در مواجه با واقعیت افزوده و سکند لایف‌ها

دانلود کتاب آموزش و پرورش در مواجه با واقعیت افزوده و سکند لایف‌ها
امروزه تعاریف متعددی در فضاهای آکادمیک از هردو لفظ آموزش و پرورش ارائه میشود لذا با گذری از میان سخن بزرگان تاریخی بشر؛ در دالان این مفاهیم حرکت میکنیم. آموزش و پرورش را به من بسپارید، دنیا را اصلاح خواهم کرد. (تأتوی) اشتغال جوانان در فعالیت های همگرای مدرسه مانند: تکالیف شب، فعالیت های فوق برنامه...
1