شاعران زن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شاعران زن

دانلود کتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

دانلود کتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی
کتاب حاضر برای علاقه‌مندان و نویسندگان قصه‌های کودکان و نوجوانان تدوین شده و در آن، فعالیت‌های حوزه‌ نقد ادبیات کودک و نوجوان در فاصله‌ی سال‌های 1358 تا 1377 بررسی می‌شود. در این بررسی، شیوه‌ی کار چنین بوده که پس از جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف و دسته بندی فعالیت‌ها بر اساس سال‌های مورد...
1