شماره اول مجله بازی بان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شماره اول مجله بازی بان

دانلود مجله بازی‌بان - شماره 1

دانلود مجله بازی‌بان - شماره 1
در مجله بازی‌بان - شماره 1 با مطالبی در حوزه تخصصی مطالعات و سواد بازی‌های دیجیتال آشنا خواهیم شد. مروری بر شخصیت‌پردازی در بازی، غوطه‌وری در بازی، جنبه‌های مثبت و منفی بازی‌های موبایلی و همچنین تقویت رفتارهای منفی در برخی بازی‌های دیجیتال از دیگر مطالب این شماره بازی‌بان می‌باشد. پیشرفت سریع...
1