شماره دوم مجله کسب و کار هاروارد

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شماره دوم مجله کسب و کار هاروارد

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - اکتبر 2014

دانلود مجله کسب و کار هاروارد - اکتبر 2014
مجله کسب و کار هاروارد، به صورت ماهنامه از طرف مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر می شود، از معتبر ترین و کاربردی ترین نشریات کسب و کار و مدیریت است. مدرسه کسب و کار هاروارد همواره تلاش داشته تا جدیدترین و مهمترین مباحث و چالش های روز را پوشش دهد. اغلب اساتید معتبر این زمینه مقالات و نتایج تحقیقات خود...
1