طرز کار موتور دیزل

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع طرز کار موتور دیزل

دانلود کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل

دانلود کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل
کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل ، تالیف عبدالله قاسمیان دستجردی ، راهنمای مفیدی برای تشخیص عیب عموم موتورهای دیزل از دو سیلندر تا دوازده سیلندر با روشی ساده و منظم است. در بخش اول کتاب راهنمای عیب‌یابی موتورهای دیزل (Guide Of Damage Finding In Diesel Enginess)، ابتدا کلیه معایب در عموم...
1