فرهنگ لغت تخصصی علوم سیاسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرهنگ لغت تخصصی علوم سیاسی

دانلود کتاب فرهنگ تطبیقی انگلیسی به فارسی واژگان و عبارات علوم سیاسی

دانلود کتاب فرهنگ تطبیقی انگلیسی به فارسی واژگان و عبارات علوم سیاسی
این اثر یک فرهنگ تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است که به شیوه‌ای تطبیقی، نزدیک به 18/000 سرمدخل، حدود 26/000 مدخل شامل واژگان و عبارات را با بیش از 34/000 ارجاع به بیش از 120 منبع معتبر فرهنگ لغت و کتاب ترجمه، گردآوری کرده و در کنار واژگان پیشنهادی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در اختیار...
1