قراعت قرآن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع قراعت قرآن

دانلود کتاب آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم در هفت جلسه

دانلود کتاب آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم در هفت جلسه
روان‌خوانی قرآن، از گذشته مورد توجه مسلمانان بوده و هست، به همین منظور از ابتدای اسلام تا به امروز، قاریانی پدید آمدند و در این امر سرآمد دیگران شدند. آنچه پیش روست حاصل تلاش چند سال تدریس اصول روان‌خوانی قرآن‌کریم است. توضیح آنکه معمولاً کتاب‌های موجود دارای تعریف اصولی با ذکر منبع مورد استفاده...

دانلود کتاب روش های آموزش روخوانی قرآن کریم

دانلود کتاب روش های آموزش روخوانی قرآن کریم
محتوای نظام آموزشی در اسلام، از قرآن که اوّلین و مهم‌ترین سند مدوّن تعلیم و تربیت می‌باشد، آغاز گردیده است و همین منبع بود که دروازه‌های دیگر علوم و معارف اعم از علوم شرعی و مذهبی و علوم تجربی و مادّی را به روی مسلمانان گشود. زیرا این کتاب داعیه نزول از جهان غیب و هدایت همه بشر از تاریکی‌ها به سوی...

دانلود کتاب آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم

دانلود کتاب آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم
از صدر اسلام تا به حال قرائت قرآن مورد توجه مسلمانان بوده و هست تا جایی که تاکنون اشخاص بسیاری در این زمینه فعالیت نموده و خوش درخشیده‌اند. بر این اساس و با در نظر داشتن مسألۀ روان‌خوانی به عنوان نخستین توانمندیِ مورد نیاز برای قرائت حرفه‌ای قرآن، شرح اصول آن امری پر اهمیت است. در کتاب حاضر...
1