مبارزه مسلحانه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مبارزه مسلحانه

دانلود کتاب باران تمشک

دانلود کتاب باران تمشک
کتاب باران تمشک نوشتۀ مصطفی فعله گری ، با نگاهی انتقادی به مبارزه‌ی مسلحانه‌ی طیف جریان فداییان خلق قبل از انقلاب می‌پردازد. در بخشی از کتاب باران تمشک می‌خوانیم: درون تن آدمی گرم است. تن آدم زنده گرم است. تن زنده گرم است. زندگی گرم‌ترین گرماست. پس چرا من سردم شده‌ است؟ این تن زنده و تپندۀ من...
1