مجله رودکی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مجله رودکی

دانلود نشریه فرهنگی پژوهشی رودکی - شماره 189

دانلود نشریه فرهنگی پژوهشی رودکی - شماره 189
شماره ۱۸۹ مجله رودکی منتشر شد. رودکی مجله‌ای مستقل و ادبیاتی است که با سردبیری محمد عزیزی منتشر می‌شود. در یادداشت آغازین این مجله می‌خوانید: می‌خواستم.... اما دیگر چیزی نمی‌گویم جز این که نه من می‌توانم رودکی را رها کنم و نه رودکی دست از سرم بر می‌دارد! دوستان در نیمه‌های راه می‌آیند و می‌روند....
1