مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 99 - آبان و آذر 1399

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 99 - آبان و آذر 1399
ماهنامه امواج برتر - شماره 99 - آبان و آذر 1399 ، منتشر شد. بررسی دگرگونی‌های آموزشی در دوران کرونا، به یاد پروفسور مسعود سلطانی شیرازی، آینده همه صنایع دیجیتالی است و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی «امواج برتر» نخستین ماهنامه مهندسی برق ایران با...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 98 - مهر 1399

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 98 - مهر 1399
ماهنامه امواج برتر - شماره 98 - مهر 1399 ، منتشر شد. سرانجام زباله‌های الکترونیکی در ایران، چالش‌ پسماندهای باتری و لامپ از جمع‌آوری تا بازیافت، روش‌های جداسازی و بازیافت پسماندهای الکتریکی و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی «امواج برتر» نخستین ماهنامه...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 97 - خرداد 1399

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 97 - خرداد 1399
ماهنامه امواج برتر - شماره 97 - خرداد 1399 ، منتشر شد. فراز و فرود‌های صنعت لامپ سازی در ایران، نگاهی به توانمندی‌ها و دغدغه‌های سازندگان چراغ‌های روشنایی کشور، رهاورد کرونا ویروس؛ لزوم توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی «امواج...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 96 - دی 1398

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 96 - دی 1398
ماهنامه امواج برتر - شماره 96 - دی 1398 ، منتشر شد. فاز نخست: من کارشناس نیستم، از نظریه اطلاعات تا حدیث آرزومندی و عبور از قله مصرف با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی «امواج برتر» نخستین ماهنامه مهندسی برق ایران با گرایش‌های...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 95 - مهر 1398

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 95 - مهر 1398
ماهنامه امواج برتر - شماره 95 - مهر 1398 ، منتشر شد. فاز نخست: نقش رسانه‌ها در موفقیت شرکت‌ها، توسعه شبکه هوشمند؛ راهکارها و چالش‌ها و انقلاب کسب و کار در حوزه انرژی با شبکه‌های هوشمند، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی «امواج برتر» نخستین ماهنامه مهندسی برق...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 94 - مرداد و شهریور 1398

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 94 - مرداد و شهریور 1398
ماهنامه امواج برتر - شماره 94 - مرداد و شهریور 1398 منتشر شد. فاز نخست: انتخاب رشته؛ انتخاب آگاهانه مسیر زندگی، میزگرد تخصصی فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در صنعت برق و گزارش ویژه؛ بهره برداری از تاسیسات الکتریکی ساختمان‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید....

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 93 - خرداد و تیر ماه 1398

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 93 - خرداد و تیر ماه 1398
ماهنامه امواج برتر - شماره 93 - خرداد و تیر ماه 1398 منتشر شد. جامعه مهندسان برق؛ در گستره دانایی و توانایی، میزگرد تخصصی انتقال فناوری؛ با محوریت صنعت برق، ضرورت‌های جامعه آینده و اهمیت ظرفیت جذب و یادگیری در سازمان‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 92 - فروردین ماه 1398

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 92 - فروردین ماه 1398
ماهنامه امواج برتر - شماره 92 - فروردین ماه 1398 ، منتشر شد. فاز نخست: فرصت حضور در صنعت برق عراق، آموزش مهندسی، نیاز صنعت، حلقه گمشده (قسمت دوم و پایانی)، نقش دانشگاه‌ها در رونق تولید و دیدگاه؛ برق ارزان تهدید یا فرصت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 91 - دی و بهمن ماه 1397

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 91 - دی و بهمن ماه 1397
ماهنامه امواج برتر - شماره 91 - دی و بهمن ماه 1397 ، منتشر شد. فاز نخست: اعتماد لازمه ثبات، آموزش مهندسی، نیاز صنعت، حلقه گمشده، دیدگاه: مشکل اساسی وزارت نیرو و دیدگاه: هوشمندسازی متوازن شبکه برق، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه تخصصی «امواج برتر» نخستین ماهنامه...

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 90 - مهرماه 1397

دانلود ماهنامه امواج برتر - شماره 90 - مهرماه 1397
ماهنامه امواج برتر - شماره 90 - مهرماه 1397 ، منتشر شد. فاز نخست: هیچ مهندسی از نوشتن بی‌نیاز نیست، دانشگاه نسل سوم، مهندسی برق (قسمت دوم و پایانی)، فروچاله‌ها، نیروگاه‌ها و آب شیرین‌کن‌های نیروگاهی و آینده طراحی مدارهای الکترونیک نانومتری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه...
1