مجموعه حکایت های ازوپ

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مجموعه حکایت های ازوپ

دانلود کتاب موش شهری و موش روستایی

دانلود کتاب موش شهری و موش روستایی
کتاب موش شهری و موش روستایی اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی موش خاکستری است که دوستی به نام موش قهوه‌ای دارد و در شهر زندگی می‌کند. روزگاری این دو موش در روستا در کنار هم زندگی می‌کردند اما موش قهوه‌ای به شهر کوچ کرد و شهری شد. این دو دوست پس از مدتی یکدیگر را به...

دانلود کتاب شیر و گاو

دانلود کتاب شیر و گاو
کتاب شیر و گاو اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی شیر گرسنه‌ای است که می‌خواهد گاوی را شکار کند. شیر که از جثه بزرگ می‌ترسد تصمیم می‌گیرد با طرح نقشه‌ای گاو را به دام اندازد و... آیا شیر موفق می‌شود نقشه خود را عملی کند؟ با این داستن همراه شوید...

دانلود کتاب کلاغ تشنه

دانلود کتاب کلاغ تشنه
کتاب کلاغ تشنه اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی کلاغی است که بسیار تشنه بود. او بعد از گشتن زیاد، یک کوزه آب پیدا کرد ولی وقتی خواست از آن آب بخورد متوجه شد... آیا کلاغ قصه ما از تشنگی نجات پیدا می‌کند؟ با این داستان همراه شوید...

دانلود کتاب گرگ در لباس گوسفند

دانلود کتاب گرگ در لباس گوسفند
کتاب گرگ در لباس گوسفند اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی گرگ گرسنه‌ای است که به طمع خوراکی‌های خوشمزه نقشه می‌کشد که به گله گوسفندان وارد شود. آیا گرگ با فریبکاری به چیزی که می‌خواست رسید؟ با این داستان همراه شوید...

دانلود کتاب خرگوش مغرور

دانلود کتاب خرگوش مغرور
کتاب خرگوش مغرور اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی خرگوش مغروری است که همه حیوانات جنگل را اذیت می‌کند. خرگوش چون فکر می‌کرد هیچ کس نمی‌تواند به سرعت او بدود، همیشه در جاده‌ها می‌دوید و به حیوانات تنه می‌زد. او بیش از همه سر به سر لاک‌پشت می‌گذاشت. یک روز او لاک‌پشت را به...

دانلود کتاب الاغ تنبل

دانلود کتاب الاغ تنبل
کتاب الاغ تنبل اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی الاغی است که هر روز بار نمک داشت و همیشه از سنگینی بارش گله مند بود. یک روز اتفاقی افتاد که الاغ را به فکر طرح نقشه‌ای برای سبک کردن بارش کرد. غافل از اینکه... با این کتاب همراه شوید تا بدانید آیا الاغ توانست به خواسته خود...

دانلود کتاب چوپان دروغگو

دانلود کتاب چوپان دروغگو
کتاب چوپان دروغگو اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی داستان معروف چوپان دروغگو است و کتابی سرگرم کننده و آموزنده است. از این کتاب می‌آموزیم که نتیجه دروغ‌گویی از دست دادن اعتماد و دوستی دیگران است.

دانلود کتاب لاک‌‌پشت پرنده

دانلود کتاب لاک‌‌پشت پرنده
کتاب لاک‌‌پشت پرنده اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی لاک‌پشتی است که آرزوی محال و ناممکن پرواز کردن را دارد و... آیا شما تا به حال آرزوی محالی داشته‌اید؟ آیا می‌دانید خواستنی چیزهای غیر‌ممکن چه عاقبتی دارد؟ با این داستان جالب و خواندنی همراه شوید...

دانلود کتاب ببر و روباه

دانلود کتاب ببر و روباه
کتاب ببر و روباه اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی روباه زرنگ و باهوشی است که در دست ببر درنده گرفتار شده است. روباه برای رهایی از دست ببر چاره‌ای می‌اندیشد و...

دانلود کتاب روباه شکمو

دانلود کتاب روباه شکمو
کتاب روباه شکمو اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی روباه شکمویی است که خبردار می‌شود در نزدیکی محل زندگی‌اش باغ انگوری با میوه‌های زیاد و خوشمزه وجود دارد. او تصمیم می‌گیرد به باغ برود و برای خودش و دوستانش انگور بچیند. ولی...

دانلود کتاب موش و گربه

دانلود کتاب موش و گربه
کتاب موش و گربه اثر ازوپ یکی از داستان‌های مجموعه حکایت‌های ازوپ، درباره‌ی موش و گربه‌ای است که با هم دوست بودند و در کنار هم زندگی می‌کردند. گربه با وجود اینکه شکار موش را خیلی دوست داشت، اما هیچ وقت موش‌ها را شکار نمی‌کرد. با این کتاب همراه باشید تا از ماجراهایی که بین این دو دوست پیش آمد خبردار...
1