مجموعه قصه های دوست داشتنی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مجموعه قصه های دوست داشتنی

دانلود کتاب خرسی و دندان درد

دانلود کتاب خرسی و دندان درد
کتاب خرسی و دندان درد اثر یوانتو لیانگزی و ترجمه آرزو رمضانی ، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های دوست داشتنی است که برای گروه سنی الف و ب تهیه شده است. با خواندن داستان جذاب خرسی و دندان درد (Little Bear and toothache) هم سرگرم می‌شوید و هم یاد می‌گیرید مراقب دندان‌های خود باشید. شیرینی و شکلات...

دانلود کتاب جیرجیرک تنبل

دانلود کتاب جیرجیرک تنبل
کتاب جیرجیرک تنبل اثر یوانتو لیانگزی و ترجمه آرزو رمضانی ، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های دوست داشتنی است که برای گروه سنی الف و ب تهیه شده است. جیرجیرک قصه ما هر روز مشغول آواز خواندن و خوشی و بازی بود. او مورچه‌هایی که در تابستان به دنبال غذا بودند و برای زمستان خود آذوقه جمع می‌کردند را مسخره...

دانلود کتاب شیر و موش

دانلود کتاب شیر و موش
کتاب شیر و موش اثر یوانتو لیانگزی و ترجمه آرزو رمضانی ، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های دوست داشتنی است که برای گروه سنی الف و ب تهیه شده است. شیر بزرگی زیر درختی بزرگ به آرامی خوابیده بود که ناگهان یک موش کوچک روی او افتاد. سلطان بزرگ بیدار شد و موش را در چنگال‌هایش محکم گرفت و با عصبانیت غرش...

دانلود کتاب خرگوش باهوش و گرگ بدجنس

دانلود کتاب خرگوش باهوش و گرگ بدجنس
کتاب خرگوش باهوش و گرگ بدجنس اثر یوانتو لیانگزی و ترجمه آرزو رمضانی ، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های دوست داشتنی است که برای گروه سنی الف و ب تهیه شده است. داستان خرگوش باهوش و گرگ بدجنس (Clever Rabbit and the wicked wolf) در مورد خرگوش کوچولویی است که او و مادرش یک رازی بین خود داشتند و آن...

دانلود کتاب تجربه جالب اسب کوچولو

دانلود کتاب تجربه جالب اسب کوچولو
کتاب تجربه جالب اسب کوچولو اثر یوانتو لیانگزی و ترجمه آرزو رمضانی ، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های دوست داشتنی است که برای گروه سنی الف و ب تهیه شده است. این کتاب، داستان اسب کوچولویی است که با مادرش زندگی می‌کند. یک روز او از مادرش خواست که اجازه دهد کیسه گندم را به آسیاب ببرد. مادرش به او گفت:...

دانلود کتاب همه با هم کمک کنیم

دانلود کتاب همه با هم کمک کنیم
کتاب همه با هم کمک کنیم اثر یوانتو لیانگزی و ترجمه آرزو رمضانی، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌های دوست داشتنی است که برای گروه سنی الف و ب تهیه شده است. قصه همه با هم کمک کنیم (let's work together) در مورد پدربزرگی است که یک دانه شلغم کاشته بود. او هر روز به دانه شلغم، آب می‌داد و برای اینکه شلغم...
1