معرفی نرم افزارهای علم سنجی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع معرفی نرم افزارهای علم سنجی

دانلود کتاب نقشه‌های علمی: ترسیم و تحلیل

دانلود کتاب نقشه‌های علمی: ترسیم و تحلیل
کتاب نقشه‌های علمی: ترسیم و تحلیل همراه با آموزش نرم‌افزارهای ان‌دبلیوبی، سایت اسپیس، گفی و هیست سایت، نوشته‌ی مریم شکفته و مصطفی کریمی، به بررسی ساختار علم‌سنجی، پویایی آن، روش‌های ترسیم ساختار، نقشه و توسعه‌ی حوزه‌های مختلف علمی می‌پردازد. طیف وسیعی از پژوهش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی به...

دانلود کتاب از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها

دانلود کتاب از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها
نویسندگان در کتاب از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها ، علاوه بر معرفی مفاهیم مربوط با کتاب‌سنجی، علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و وب‌سنجی تلاش کردند تا کاربردها و روش‌های استفاده از مفاهیم فوق را در تحقیقات مرتبط با کتابداری و علم اطلاعات به زبان ساده بیان کنند. در دنیای...
1