معماری اقلیمی ایران

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع معماری اقلیمی ایران

دانلود کتاب بررسی فاکتورهای آموزشی درخور با اقلیم آب و هوایی

دانلود کتاب بررسی فاکتورهای آموزشی درخور با اقلیم آب و هوایی
کتاب بررسی فاکتورهای آموزشی درخور با اقلیم آب و هوایی نوشتۀ یگانه خاموشیان صحنه ، به مطالعۀ شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم شهر کرمانشاه پرداخته است. فضاهای آموزشی و مدارس شهر کرمانشاه از نظر گرمایش و سرمایش با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده و همواره با مصرف بیش از حد...
1