معنی غلو چیست

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع معنی غلو چیست

دانلود کتاب غلو و افراط از دیروز تا امروز

دانلود کتاب غلو و افراط از دیروز تا امروز
کتاب غلو و افراط از دیروز تا امروز ، تالیف سید جلال عرفانیان ، به یکی از آفاتی که بدون استثنا، گریبانگیر همه ادیان و مذاهب و مکاتب در طول تاریخ شده پرداخته است. این آفت، پدیده غلوّ و افراط‌ گرایی است. عوامل این افراط گرایی را می‌توان به دو بخش «عوامل درون دینی» مانند ملموس نبودن معارف بلند یک دین...
1