معنی نشر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع معنی نشر

دانلود کتاب آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی

دانلود کتاب آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی
کتاب آشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی نوشته‌ی حمید محسنی به بررسی مواردی از جمله اهمیت انتشارات برای سازمان‌ها، فرایندهای نشر، آشنایی با لیتوگرافی و نشر الکترونیکی می‌پردازد. فرایند تولید و انتشار انواع منابع اطلاعاتی بسیار پیچیده و متنوع است. به همین دلیل به مهارت‌ها و تخصص‌های مختلفی نیاز دارد...
1